divendres, 29 de febrer de 2008

Horaris Curs 2008-2009

HORARIS

CURS

Assignatures

Dies

Hores

INICIACIÓ MUSICAL
Iniciació I (4 / 5 anys)

Iniciació IA

Classe de grup

Dilluns

17’30 -18’30 h.


Iniciació IB

Classe de grup

Dimarts

17’30 -18’30 h.

Iniciació II (5 / 6 anys)

Iniciació IIA

Classe de grup

Dimecres

17’30 -18’30 h.


Iniciació IIB

Classe de grup

Dijous

17’30 -18’30 h.

Iniciació III (6 / 7 anys)

Iniciació IIIA

Classe de grup

Dilluns i Dimecres

18’30 -19’15 h.


Iniciació a l’instrument

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.


Iniciació IIIB

Dimarts i Dijous

18’30 -19’15 h.


Iniciació a l’instrument

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.

Grau ELEMENTAL
Preliminar

Preliminar A
Llenguatge musical i audició

Dilluns i Dimecres

17’30 -18’15 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.


Preliminar B
Llenguatge musical i audició

Dimarts i Dijous

17’30 -18’15 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.

Primer

Primer A
Llenguatge musical i audició

Dilluns i Dimecres

18’15 -19’00 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.


Primer B
Llenguatge musical i audició

Dimarts i Dijous

18’15 -19’00 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.

Segon

Segon A
Llenguatge musical i audició

Dilluns i Dimecres

18’15 -19’15 h.


Cant coral

Dimecres

20’15 -21’15 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.


Segon B
Llenguatge musical i audició

Dimarts i Dijous

18’15 -19’15 h.


Cant coral

Dimecres

20’15 -21’15 h.


Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Tercer

Llenguatge musical i audició

Dimarts i Dijous

19’00 -20’00 h.


Cant coral

Dimecres

20’15 -21’15 h.


Instrument individual + classe col·lectiva d’instrument

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Quart

Llenguatge musical, audició i iniciació a l’harmonia

Dilluns i Dimecres

19’15 -20’15 h.


Cant coral

Dimecres

20’15 -21’15 h.


Instrument individual + classe col·lectiva d’instrument

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Grau MITJÀ
Primer cicle

Llenguatge musical i Harmonia

Dimarts i Dijous

20’00 -21’00 h.


Audició i Història de la Música

Dimecres

18’30 -19’45 h.


Instrument individual i classes col·lectives

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Segon cicle

Llenguatge musical i Harmonia

Dimecres i Divendres

16’30 -17’30 h.


Audició i Història de la Música

Dimecres

19’15 -20’15 h.


Instrument individual i classes col·lectives

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Tercer cicle

Llenguatge musical i Harmonia

Dimarts i Dijous

16’30 -17’30 h.


Audició i Història de la Música

Dimecres

20’00 -20’45 h.


Instrument individual i classes col·lectives

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

CURS D’INSTRUMENT

(un cop assolit el grau elemental)

Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Curs d’instrument + Assignatura optativa

Instrument individual

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Assignatures optatives

Audició i Història de la Música

Dimecres

18’30 -19’15 h.


Grup Coral

Dimecres

19’15 -20’15 h.


Conjunt instrumental

Dia i hora a concretar amb el professor


Curs d’instrument + Segon instrument

Instrument individual + segon instrument

Dia i hora a concretar amb el professor


Ensenyament integral per a joves i adults
Joves i Adults 1

Llenguatge musical i audició

Dilluns

20’15 -21’15 h.


Instrument individual i/o amb llenguatge musical

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.

Joves i Adults 2

Llenguatge musical i audició

Dilluns

20’15 -21’15 h.


Instrument individual i/o amb llenguatge musical

Dia i hora a concretar amb el professor

0’5 h.

Joves i Adults 3

Llenguatge musical i audició

Dimecres

20’15 -21’15 h.


Instrument individual i/o amb llenguatge musical

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.

Joves i Adults 4

Llenguatge musical i audició

Divendres

18’30 -19’30 h.


Instrument individual i/o amb llenguatge musical

Dia i hora a concretar amb el professor

1 h.