dimarts, 20 de maig de 2008

CURSOS D'ESTIU


De l’1 a l’11 de juliol de 2008

De 17’30 a 19’30 h.


11 de juliol: Audició de final de curs


Introducció a la música:
conjunt coral i instrumental, audicions i projeccions musicals i tallers instrumentals.

De l’1 a l’11 de juliol, de 17’30 a 19’00 h.


Clarinet:
Iniciació: 1, 2, 7, 10 i 11 de juliol, de 17’30 a 18’30 h.
Conjunt: 1, 2, 7, 10 i 11 de juliol, de 18’30 a 19’30 h.


Guitarra:

Iniciació: 1, 3, 8 i 11 de juliol, de 17’30 a 18’30 h.

Conjunt instrumental: 2, 4, 7 i 11 de juliol, de 17’30 a 19’30 h.Harmonia moderna:
1, 3, 8, 9 i 11 de juliol, de 18’30 a 19’30 h.Piano: una aproximació al llenguatge i al piano del S. XX
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 17’30 a 19’00 h.


Saxòfon:
Iniciació: 1, 2, 8, 10 i 11 de juliol, de 17’30 a 18’30 h.
Conjunt: 1, 2, 8, 10 i 11 de juliol, de 18’30 a 19’30 h.


Corda (violí, viola, violoncel):
Iniciació: 1, 2, 3, 9 i 10 de juliol, de 17’30 a 19’00 h.
Cambra: 1, 2, 3, 9 i 10 de juliol, de 17’30 a 19’00 h.


Trompeta:
Iniciació: 1, 3, 10 i 11 de juliol, de 17’30 a 18’30 h.
Tècnica i conjunt: 1, 3, 10 i 11 de juliol, de 18’30 a 19’30 h.