dimarts, 15 de març de 2011

Membres del Consell escolar

Us informem dels membres que formaran part del nou Consell escolar de l'EMMMAS:

- Salvador Monzó (director)
- Josep Martí (cap d'estudis)
- Javier Fernández (representant de l'Ajuntament)
- Alejandro Lidón (professor)
- Alejandro Ricart (professor)
- Hector Valls (professor)
- Sindu Guijarro (alumna)
- Consol García (mare)
- Javier Serres (pare)
- Montserrat Rosés (personal de serveis)
- Begoña Martínez (Secretària, amb veu i sense vot)