Documentació


Benvolguts/des,


La Llei d’Educació, a l’article 20, demana que es redacti una carta de compromís educatiu que expressi els objectius necessaris per construir un entorn de convivència i de respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

En la redacció d’aquesta carta totes les persones de l’escola i tots els estaments estem convocats a donar la nostra opinió. Al consell escolar, l’òrgan màxim de participació i de consulta, s’ha d’aprovar el document final. Tot seguit us afegim l’esborrany que ha preparat la direcció del centre, perquè serveixi de document bàsic de debat. Podeu fer per escrit les vostres aportacions o les vostres esmenes mitjançant la nostra adreça de correu electrònic fins el dia 20 de juny. Un cop aprovada aquesta carta haurà de ser signada pel centre i les famílies.


Moltes gràcies per les vostres aportacions.Salvador Monzó

Director.
Carta de compromis educatiu esborrany1