dijous, 10 de febrer de 2011

CALENDARI CONSELL ESCOLAR 2011

Dilluns, 14 de febrer

Convocatòria eleccions.

Dilluns, 14 de febrer

Publicació dels censos electorals, inici del període de reclamacions als censos.

Dilluns, 14 de febrer

Anunci sorteig meses electorals alumnes i família

Dimarts,15 de febrer

Sorteig per constitució meses electorals alumnes i família, en sessió pública i anunciada.

Dimecres, 16 de febrer (19 h.)

Finalització del període de reclamacions als censos.

Dilluns, 21 de febrer

Constitució meses electorals

Dilluns, 21 de febrer

Resolució reclamacions dels censos

Dilluns, 21 de febrer

Inici del període de presentació candidatures.

Dimarts, 22 de febrer

Publicació definitiva dels censos.

Divendres, 25 de febrer

Finalització del període de presentació de candidatures.

Dimarts, 1 de març

Publicació candidatures.

Dimarts, 8 de març

Finalització de presentació de propostes per part dels candidats.

14 al 17 març

Eleccions sector docents (claustre extraordinari)

14 al 17 març

Eleccions sector pares i mares.

14 al 17 març

Eleccions sector alumnes.

Divendres, 18 de març

Publicació dels resultats.

Fins dijous, 24 de març

Notificació del/de la representant de l’Ajuntament.

Fins divendres, 1 d’abril

Constitució Consell escolar.

Fins dilluns, 2 de maig

Constitució Comissions de treball