dimecres, 29 de juny de 2011

Reunio 1

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR:

Data: Dijous, 30 de juny de 2011
Hora d’inici: 18’00 h.
Hora d’acabament màxima: 19’00 h.
Lloc: Sala Polivalent de l’EMMMAS

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de la Carta de compromís educatiu.
2. Creació d’un compte Google per treballar documentació.
3. Creació de comissions de treball.
4. Torn obert de paraules.