dilluns, 16 d’abril de 2012

REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLARData: Dimecres, 18 d’abril de 2012
Hora d’inici: 13’00 h.
Lloc: Escola Municipal de Música Montserrat Almirall


ORDRE DEL DIA

1.    Aprovació de l’acta anterior
2.    Presentació dels nous membres del Consell Escolar
3.    Lectura de les propostes d’activitats previstes en el PAC 2011-2012
              -Dutes a terme
              -Les que es duran a terme
              -Propostes descartades
4.    Prematrícula curs 2012-2013 (responsabilitat de l’Ajuntament)
5.    Torn obert de paraules.

Salvador Monzó Almirall
Director

Sitges, 13 d’abril de 2012